O Nas

Działamy na rynku już od 1990 roku. Początkowo w formule biura rachunkowego, doradztwa podatkowego i pracowni usług i doradztwa informatycznego. Od 1999 roku aktualny Zarząd Spółki w osobach dr Danuty Danielewicz-Mucha - doradcy podatkowego oraz dr Michała Mucha wieloletniego wykładowcy uniwersyteckiego oraz programisty zadecydował o stworzeniu zintegrowanej firmy o charakterze finansowo - informatycznym. Powstała wówczas spółka Doradztwo Finansowo - Informatyczne 'Danielewicz Mucha' sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo składa się z działów:

Współpracujemy z licencjonowanymi specjalistami z zakresu informatyki, rachunkowości, finansów a także z zakresu podatków. Profesjonalna kadra gwarantuje dbałość o poprawność i rzetelność prowadzonych przez nas działań, a także pozwala reprezentować naszych Partnerów wobec Urzędów, Izb Skarbowych, ZUS oraz instytucji finansowych (banki, leasingodawcy itp.). W związku z integracją z Unią Europejską oraz funduszami unijnymi przeznaczonymi na wspieranie rozwoju gospodarczego w Polsce, aktywnie włączyliśmy się w nurt pozyskiwania dotacji dla podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z funduszu PHARE. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości potwierdziła kwalifikacje naszych ekspertów poprzez przyznanie akredytacji w programie 'Innowacje i technologie' (PHARE 2000).

Z poważaniem
Zarząd wraz ze Współpracownikami

Referencje: