Oferta

Obsługa podatkowo-rachunkowa

Wyspecjalizowana kadra nie tylko prowadzi księgi rachunkowe naszych klientów, ale także szkoli oraz świadczy szeroko rozumiane doradztwo w tym zakresie. Stawiamy na elastyczność i dostosowywanie się do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców. Powierzenie przez przedsiębiorcę kompleksowych zadań naszemu podmiotowi - usługa outsourcingowa - w zakresie rachunkowości i podatków sprzyja nowoczesnej organizacji zarządzania przedsiębiorstw.


Nasza oferta obejmuje:
 • Prowadzenie ewidencji rachunkowych i podatkowych
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Zakładowe Plany Kont
 • Bilanse
 • Okresowe Raportowanie
 • Sprawozdawczość
 • Kompleksowa obsługa list płac
 • Sporządzanie wniosków kredytowych etc.
Dla zaawansowanych potrzeb naszych klientów również:
 • Finanse, księgowość i rachunkowość świadczone w standardach międzynarodowych (MSR)
 • Finanse, księgowość i rachunkowość w GAAP - w tym US GAAP (GAAP właściwych dla krajów europejskich).

Ofertę sporządzania wniosków i okresowych raportów kierujemy również do przedsiębiorców nie zainteresowanych stałą obsługą.

Doradztwo informatyczne

Spółka oferuje kompleksowe usługi informatyczne. Nasi eksperci realizują indywidualne raporty i złożone oprogramowanie zgodnie z zamówieniem klienta. Służą także doradztwem w zakresie zagadnień dotyczących sprzętu i oprogramowania. Jesteśmy w posiadaniu autorskiego systemu zarządczego 'Biuro bez papierów'. Może ono być stosowane zarówno jako zintegrowany system 'Biuro bez papierów' jak i jako pojedyncze moduły: fakturowania, magazynowy, finansowo - księgowy, księga przychodów i rozchodów, przelewy oraz kadry - płace. Warto zaznaczyć, iż oprogramowanie stosowane jest w dużych, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Kadry i Płace

Spełnienie obowiązków nakładanych na przedsiębiorców przez prawo pracy i ZUS wymaga specjalistycznej wiedzy, dobrych narzędzi informatycznych i sporego nakładu pracy. Dlatego proponujemy firmom obsługę kadrowo - płacową na zasadzie outsourcingu. Usługa taka jest opłacalna dla każdej firmy niezależnie od ilości zatrudnianych pracowników.


Naszym klientom proponujemy:
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
 • sporządzanie pozostałych raportów ZUS w zakresie firmy i pracowników
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatku dochodowego od pracowników i zleceniobiorców
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • przygotowywanie dokumentów przelewowych z tytułu zobowiązań budżetowych i pracowniczych
 • na życzenie klienta możemy przejąć całą obsługę przelewów płacowych

Ponadto udostępniamy oprogramowanie na zasadach abonamentu i prowadzimy nadzór nad działami kadrowo-płacowymi u kontrahenta. Usługa ta obejmuje dostarczenie i wdrożenie programu i stały nadzór nad prawidłowością prowadzonej dokumentacji.

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe realizowane jest poprzez sporządzanie opinii na zamówienie klienta oraz w formie stałej usługi zleconej przez przedsiębiorstwo klienta. Wieloletnie doświadczenie zespołu kierowanego przez eksperta - doradcę podatkowego i współpraca z radcami prawnymi oraz biegłymi rewidentami zapewnia wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług. Współpracujemy zarówno z przedsiębiorstwami posiadającymi osobowość prawną jak i z osobami fizycznymi, którym oferujemy także sporządzanie rocznych zeznań podatkowych.
Usługi świadczymy w drodze osobistych konsultacji jak i drogą elektroniczną.

Dotacje UE

Nasi specjaliści współpracują z firmami występującymi o dotacje unijne.
 • Informujemy o możliwościach otrzymania dofinansowania
 • Wypełniamy wnioski
 • Przyznano nam akredytację w programie 'Innowacje i technologie' (PHARE 2000)

Fundusze strukturalne UE stworzą niepowtarzalną szansę dla pozyskania bezzwrotnych dotacji zarówno na cele inwestycyjne jak i podwyższenie jakości zarządzania firmą. W przypadku zainteresowania istniejącymi możliwościami prosimy o kontakt.